אאא

היום חל תאריך היסטורי, ע"פ מקור עתיק אשר נחשף בשנה האחרונה חל תאריך מרתק של השנה התשיעית בחודש התשיעי ביום התשיעי בשעה התשיעי שהיא שעת רחמים ועת רצון, ע"פ לוח עיתים לבינה אשר חשף את הנושא כבדרך אגב בין השעה 2 לשעה 3 לערך.

אולם בקרנות הצדקה היו שהחליטו לרכוב על הגל, השיגו מידע ע"פ מקורות זרים שהזמן הוא 13 דקות בלבד בין השעה 13:43 ועד השעה 13:56 וזהו, מי שלא הספיק יחכה 17 שנה.

הסיפור החל אי שם בתקופת היובש בקופות הצדקה השונות, התומכות במאות אנשים במיליוני שקלים מידי חודש. כאשר מידי פעם נשלפים גימיקים שונים לאיסוף כספים.

אמנם תפילה זכה מעומק הלב בשעה המיועדת מעולם לא יכולה להזיק וחזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקם, אך בקופות הצדקה הבטיחו בנוסף לכך גם את תפילות גדולי ישראל בתוך 13 דקות שאמורים להזכיר את השמות, עם תפילה בקבר רחל ובכותל.

אנו, קטני הדעת יצאנו לתשאל את גדולי הדור על דעתם על הסגולה החדשה שפתע צצה ועלתה. נוסח השאלה היה: קופת העיר מפרסמת סגולה חדשה של תשיעיות הרבה שחלים ביחד והוא סגולה ועת רצון, האם זה נכון שיש בזה ענין באמת?

ואלו היו דבריהם:

הגרמ"י לפקוביץ: זה מעלה גדולה לתרום לקופת העיר וביותר שמצאו שזהו עת רצון מיוחד.

הגראי"ל שטינמן: אף פעם לא שמענו מכך, אבל הם מראים בספר אז כנראה זה נכון, אבל צדקה לבד זה גם סגולה.

רבי דוד אבוחצירא: אכן זוהי סגולה חשובה עד מאד, ובודאי ראוי לנצל עת רצון גדולה שכזאת.

הגר"ח קניבסקי: לא שמעתי על כך, מי שרוצה ישועה שיתפלל, אפשר להתפלל תמיד מתי שרוצים.