אאא

אמש, יום שלישי כ"ב תמוז, ציינו בארץ ובעולם 20 שנה בדיוק להסתלקותו של הגאון ר' לוי יצחק בנדר זצוק"ל, מזקני חשובי חסידי ברסלב וממעצבי ההווי ה'ברסלבי' השורשי בארץ ישראל, מהימים שלאחר מלחמת העולם השנייה, ועד לסוף חייו.

מליל שני ועד לשקיעת החמה למחרת נהרו המונים ל'ציון' הממוקם בחלקת חסידי 'ברסלב' שבהר הזיתים בירושלים, והעתירו בתפילות על הפרט והכלל.

ר' לוי יצחק נולד בשנת תרנ"ו לאביו ר' אברהם נח זצ"ל, בעיר גרודז'יסק שבפולין.

בצעירותו התקרב לחסידות ברסלב, על ידי רבו, ר' אברהם בן ר' נחמן זצ"ל. בחסידות זו ובמורה דרכה הנצחי דבק ר' לוי יצחק עד ליומו האחרון,

מסלול חייו לווה בייסורים רבים. אך למרות התלאות הרבות שחווה, קיבל עליו את הדין באהבה, ותמיד היה בשמחה.

ר' לוי יצחק היה בעל תפילה שניחן בקול עוצמתי וערב. תפילתו המרוממת, הייחודית והמרגשת, הייתה נאמנה למקור מחד, ומרטיטת לבבות מאידך.

כל חייו הקפיד ר' לוי יצחק על קוצו של יו"ד ב'שולחן ערוך' והיה נאמן לדרך רבותיו – דרכו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב.

סדר יומו היה מופלא. כל כולו קודש. תורה ועבודת הבורא. במשך שבעים שנה, היה מקפיד בקנאות לקום בחצות ליל, בכדי לקונן על גלות השכינה, ולשפוך את ליבו לפני קונו באמירת 'תיקון חצות'. לאחר מכן היה לומד בהתמדה עצומה עד לתפילת ותיקין של שעת הנץ החמה, וממשיך בלימודו עד להערב-יום.

בכ"ב תמוז תשמ"ט, נשבה ארון הקודש, ור' לוי יצחק בנדר החזיר את נשמתו המזוככת בייסורים לגנזי מרומים, ואנו, צאצאיו ותלמידיו, נשארנו יתומים.

מי ייתן ונצליח לאמץ משהו מנהגותיו ודרכיו. זכותו תגן עלינו אמן.

הכותב הוא נכדו של של ר' לוי יצחק, ומשמש ככתב חדשות ברדיו "קול ברמה".