אאא

במהלך קבלת הקהל אצל הגרי"ש אלישיב שליט"א, שאל אחד הנוכחים האם יש בצ'יפס משום בישולי עכו"ם? במענה לשאלתו השיב הגרי"ש בשאלה: האם אובמה אוכל צ'יפס?

השואל לא קלט את פשר התשובה ותלה בגרי"ש עיניים תמהות. "אובמה", חזר הגרי"ש והדגיש בכדי להבהיר שאכן כוונתו לנשיא ארה"ב, ברק אובמה ולא אחר.

התברר כי על פי ההלכה כל מאכל שאינו עולה על שלחן מלכים, אין בו משום בישולי עכו"ם. אובמה, לשיטת הגרי"ש, נחשב לצורך הדברים כמלך והמסקנה המתבקשת מובנת מאליה.