אאא

בצעד נדיר וחריג, מתייחס ראש מועצת החכמים הגר"ע יוסף שליט"א לעונש החמור שקיבל חבר-הכנסת לשעבר הרב שלמה בניזרי מש"ס, ארבע שנות מאסר בפועל.

בתמליל מלא ובלעדי המתפרסם לראשונה כאן ב'כיכר השבת', אומר הגר"ע יוסף: "אחינו בית ישראל, שמעו", הוא פותח את דבריו, "צר לנו מאוד על משפט העוול שנעשה לידידינו רב הפעלים, עוסק בכל ימיו להגדיל תורה ולהאדירה, כל מוחו תורה, כל מוחו יראת שמים, כל מוחו חסד עם עם-ישראל".

והגר"ע ממשיך: "הם דנו אותו כמו שדנו אותו. אוי לנו. יש לנו בית-משפט מעוות כזה, מעוות כזה", חוזר הגר"ע יוסף על המשפט בכאב-לב. "אין להם לא דעת ולא דין. לא מאמינים בשום דבר".

עוד אומר הגר"ע: "כשדנים הרבנים בבית-הדין, הקב"ה יושב עמהם ומנחה אותם, תעשו כך ותעשו כך. אבל אלה הם (השופטים) כופרים.

"מה לכהן בבית הקברות", שאל הגר"ע והוסיף: "אני מבקש מכם כולכם תעזרו. כאיש אחד חברים. לעודד את ידידנו היקר רבי שלמה ותתן לנו את חכמת שלמה - שעושה ככל יכולתו להגדיל תורה ולהאדיר ולעשות חסד עם עם ישראל. וזה הגמול שהם נותנים לו. זו תורה וזו שכרה. הקב"ה ישמור אותו ויציל אותו".